Talumpati ng isang aktibista

It takes just two people to bring the world to ruin. So goes the history of love. At the end of the day we tally the casualties of war, victory for the one who gets wounded the least. You say the end was always just around the bend.

Talumpati ng isang aktibista

It manifest the distinctive character of PAKSA as Talumpati ng isang aktibista progressive and patriotic organization of writers, critics, teachers and students of literature, truly determined to serve the people. To Serve the People is the Single Most Important Task The single most important task of cadres in the cultural field is to serve the people.

Talumpati ng isang aktibista

As the great Lu Hsun put it in a couplet: Fierce-browed, I cooly defy a thousand pointing fingers, Head-bowed, like a willing ox I serve the children.

To serve the people now is to perform a definite role on the revolutionary struggle for national democracy against U. The cultural revolution is a distinct yet integral part of the revolutionary mass movement. Without the preparation of public opinion, there can be no revolution.

In the course of the national democratic revolution, cultural work is always necessary to heighten the fighting spirit of the revolutionary masses.

It prepares the ground ideologically before the revolution comes and is an important, indeed essential, fighting front in the general revolutionary front during the revolution.

The audience for revolutionary literary and art work is incalculable. A stage performance or an exhibit can be repeated so many times that it is extremely difficult to keep count of the audience.

Nameless | NSTP @ UP School of Economics

The printing capacity of a press may be limited but a good literary work nevertheless gets passed from hand to hand and discussed without end. If our cultural work truly serves the people, our readers and audience are inevitably aroused and become a tremendous force for the revolution.

The theme of this congress thereby becomes a material force in the same manner that a battlecry does in the field of combat. We must always remember that the people will not be aroused and mobilized unless the literary and artistic work is drawn from their lives, particularly from their needs and aspirations.

Talumpati ng isang aktibista

We bring to a higher plane the actions and thinking of the revolutionary masses so as to inspire them further to destroy and triumph over the enemy. The heroes that emerge from our work should be the people themselves and their superlative representatives who are tempered in the crucible of the revolution.

The revolutionary struggle should be the essence of the organic unity of a literary or artistic work. Inasmuch as culture is the reflection of economics and politics, literature and art are the finest and most sensitive ideological forms for summing up social reality.

We can create revolutionary literature and art only by carefully and meticulously keeping to the revolutionary stand, viewpoint and method of that class which leads the broad masses of the people in the life-and-death struggle between progress and reaction.

It is a bounden duty for revolutionary men of culture to be partisan to the leading revolutionary class, the proletariat, and to oppose the reactionary classes, the big bourgeoisie and the landlord class.

Proletarian literature and art are part of the whole proletarian revolutionary cause; they are, as Lenin said, cogs and wheels in the whole revolutionary machine. It is inevitable that practically all our cadres in the cultural field have at one time or another been deeply influenced by bourgeois and feudal culture and they continue to be so influenced in varying degrees.

Tatak Econ

The dominant frame of mind among those educated in the present cultural system is bourgeois. In the era of imperialism, particularly in this era when imperialism is heading for total collapse and socialism is marching toward world victory, the bourgeois mind becomes so fantastic, regressive and desperate that it resorts to feudal mysticism in order to reinforce the most decadent influence of imperial culture and art.Sa mga panahong gaya ng dekada 70—na dekada ng pagkamulat at pakikibaka— natutunan natin ang aral na ang bawat isa'y bahagi ng mas malawak na lipunan kung saan ang mga kabataan ngayon, na "isang malinaw na mata at tainga at tinig ng kanyang panahon", ang siyang magpapasya ng kinabukasan ng bayan.4/4(18).

Ngunit, lahat ng ito’y nagbago nang pinamahalaan ito ng mga Taliban o isang grupo ng Islam na naglalayong palakasin ang control ng Islam sa mga bansa kabilang na ang Pakistan.

Si Malala ay nag-aral sa Khushal Girls High School, paaralan na itinatag ng kaniyang amang si Ziauddin Yosafzai na isang guro at aktibista. Isang pagbati ng Mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig!

Ayon kay Gat Jose Rizal, "Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan." Gasgas man sa ating pandinig, hindi pa rin ito maiaalis sa kaisipan at paniniwala ng bawat plombier-nemours.coms: Laking pasasalamat ni Father Amado Picardal, isang aktibista at kritiko ng extrajudicial killings at monghe ng Redemptorist Monastery sa Cebu, dahil sa umano'y hindi natuloy na pagpaslang sa kanya nitong nakaraang Agosto 11, Kabataan: Pag-asa pa rin ba ng ating Bayan?

(Isang Talumpati) Talumpati ni Darren Joe G. Follero. Ang kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan.” Ito ay isa sa mga napaka-tanyag na katagang binitiwan ng ating pambansang bayani na si Doktor Jose Rizal noong siya’y nabubuhay pa. Bilang isang panlipunang gawaing hinuhubog at humuhubog ng kasaysayan (Brecht, ), taglay ng tula ang tinatawag ni Salvador P.

Lopez () na lakas ng panitikan: “higit pa sa tunog at kulay, ito’y isang buhay na bagay na binubuo ng dugo’t apoy, nagtataglay ng walang hanggang ganda’t kapangyarihan” ().

Malala Yousafzai – Isang batang aktibista para sa edukasyon at mga karapatan ng kababaihan